Interview van Walter van Teeffelen met de Amsterdamse kunstenaars Pipsqueak was here!!! Gepubliceerd op de website van If then is now.

Het centrale thema in hun werk is de relatie van de mens tot de natuur en haar eigen natuur. “Het gaat om de wijze waarop wij als mens handelen en omgaan met onze leefomgeving en de gevolgen die dit heeft voor de natuur en haar bewoners. Meest opvallende aspect aan ons werk is de afbeelding van kinderen gekoppeld aan grotere beesten. Kinderen, de volgende generatie, is een verantwoordelijkheid van deze generatie. De grotere beesten is een andere verantwoordelijkheid omdat wij hun natuurlijke omgeving maar blijven beperken.”

Lees hier verder